Tranoktado

Ĉambroj

En la Kastelo Greziljono troviĝas multaj ĉambroj de diversaj dimensioj:

  • Unuopa ĉambro, por tiuj, kiuj volas sole dormi.
  • Duopa ĉambro, kun du unuopaj litoj.
  • Para ĉambro, kun para lito.
  • Familia ĉambro, kun para lito kaj aliaj simplaj litoj, prioritate rezervita por familioj.
  • Grupa ĉambro, kun multaj unuopaj litoj. Inkluzive unu el tiuj ĉambroj estos nurvirina.

Ĉiuj ĉambroj havas propran akvopelvon, kaj la duŝoj kaj necesejoj troviĝas dise en la kastelo. Plej grandaj ĉambroj havas propran necesejon kaj/aŭ duŝejon.

Amasloĝejo

Ni disponebligos 3 grandajn ĉambrojn, sen litoj, en kiuj vi povos starigi surplankan matracon kaj tie dormi. Necesejo kaj duŝejo surlokas.

Tendejo

Malantaŭ la kastelo troviĝas grandega herbejo, kie eblas starigi nefinitan kvanton de tendoj. Necesejoj kaj duŝejoj estas en propra konstruaĵo flanke de la tendejo.