Partoprenu

Aliĝilo

Bonvole plenigu la aliĝilon de FESTO por partopreni en la renkontiĝo. La aliĝo estas devigata por partopreni en FESTO.

Kotizo

La kotizo de FESTO 2017 konsistas el 3 ĉefaj partoj :

 1. La partopreno : ĝi konsistas el la baza elspezo por la funkciigo de la renkontiĝo : organizaj elspezoj (luo de la kunaj spacoj de la kastelo, akvo, elektro), programaj elspezoj, ktp.
 2. La loĝado : ĝi konsistas el la elspezo por loĝi en la kastelo : dormĉambroj, tendejo, amasloĝejo, uzo de la duŝado kaj necesejo, ktp.
 3. La manĝado : ĝi konsistas el la elspezo por la manĝoj : aĉetado de la manĝaĵoj, dungo de profesiulo, ktp.

Partopreno

 • Plena partoprenkotizo : € 60,‒ por la tuta semajno. Tiu prezo estas kalkulita se vi ne povas pruvi unu el la sekvaj kondiĉoj
 • Rabatita partoprenkotizo : € 50,‒ por la tuta semajno. Por la homoj en la sekvaj kondiĉoj:
  • aĝo sub 26 jaroj kaj loĝanta en A-lando
  • studento kaj loĝanta en A-lando
  • loĝanta B-lando
 • Rabatitega partoprenkotizo : € 40,‒ por la tuta semajno. Por la homoj en la sekvaj kondiĉoj:
  • aĝo sub 26 jaroj kaj loĝanta en B-lando
  • aĝo sub 16 jaroj kaj loĝanta en A-lando aŭ B-lando
  • studento kaj loĝanta en B-lando
  • loĝanta C-lando
  • senlaborulo

Landkategorioj

A-landoj : Francio, Belgio, Luksemburgo, Nederlando, Germanio, Britio, Kimrio, Svislando, Aŭstrio, Italio, Sanmarino, Andoro, Monako.

B-landoj : Hispanio, Portugalio, Skotlando, Irlando (Irlanda republiko kaj Nordirlando), Norvegio, Svedio, Finlando, Estonio, Letonio, Litvio, Pollando, Ĉeĥio, Slovakio, Hungario, Ukrainio, Moldavio, Rumanio, Bulgario, Turkio, Grekio, Makedonio, Albanio, Kosovo, Serbio, Bosnio, Kroatio, Slovenio, Rusio, Aŭstralio, Novzelando, Japanio, Usono, Kanado, Kataro, Unuigitaj Arabaj Emiroj.

C-landoj : Ĉiuj aliaj landoj.

Antaŭpago, rabatoj kaj malrabatoj

Frue pagu al ni :

 • Se vi antaŭpagas € 20,‒ antaŭ la 30-a de aprilo 2017, vi ricevas € 5,‒ de rabato ĉe via partoprenkotizo.
 • Se vi pagas tutan kotizon antaŭ la 30-a de aprilo 2017, vi ricevas € 15,‒ de rabato ĉe via partoprenkotizo.

Lasta limo por antaŭpagi: je la 30-a de junio 2017. Neniu antaŭpago estos akceptita post tiu dato.

 • Se vi pagas tutan kotizon antaŭ la 30-a de junio 2017, vi ricevas plian € 5,‒ de rabato ĉe via partoprenkotizo (aldoniĝeblaj al la 5-eŭra rabato por la antaŭpago).
 • Se vi ne antaŭpagas € 20,‒ antaŭ la 30-a de junio 2017, vi ricevas € 10,‒ de malrabato ĉe via partoprenkotizo.

Pro organizaj kialoj, ni preferus ke vi pagu vian tutan kotizon antaŭ la 30-a de junio. Tiel pli simplos kaj por vi, kaj por ni, kaj ĉiuj pli ĝuos la renkontiĝon.

Loĝado

 • En amasloĝejo : € 25,‒ por la tuta semajno
 • En grupa ĉambro : € 50,‒ por la tuta semajno

Unuope en propra tendo
€ 20,‒ por la tuta semajno

Duope en la sama tendo
€ 30,‒ por la tuta semajno
(po € 15,‒ por ĉiu)
Triope en la sama tendo
€ 40,‒ por la tuta semajno
(po € 13,33 por ĉiu)
Kvarope en la sama tendo
€ 50,‒ por la tuta semajno
(po € 12,50 por ĉiu)
En unuopa ĉambro
€ 120,‒ por la tuta semajno
En duopa ĉambro
€ 180,‒ por la tuta semajno
En triopa ĉambro
€ 240,‒ por la tuta semajno
En kvaropa ĉambro
€ 280,‒ por la tuta semajno

Ĉu vi estas skolto ? Profitu la specialan rabaton: po € 10,‒ por la tuta semajno en skolta tendo !

Manĝado

 • Ĉiuj matenmanĝoj dum tuta semajno : € 30,‒ (rabatita prezo: € 20)
 • Ĉiuj tagmanĝoj dum tuta semajno : € 45,‒ (rabatita prezo: € 35)
 • Ĉiuj vespermanĝoj dum tuta semajno : € 45,‒ (rabatita prezo: € 35)

La rabatita prezo por la manĝoj validas laŭ la jenaj kondiĉoj :

 • aĝo sub 26 jaroj
 • studento
 • senlaborulo
 • loĝanto de C-lando

Pagmanieroj

UEA-konto : jefo-v kun informo FESTO2017 – Nomo
Banka ĝiro al IBAN : FR70 20041 01012 3170994Y033 11 – SWIFT / BIC : PSSTFRPPSCE kun informo FESTO2017 – Nomo
Poŝta ĝiro : La Banque Postale – La Source : 20041 01012 3170994Y033 11
Ĉeko (nur por francoj) : sendu al Esperanto Jeunes, 4 bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris, Francio kun informo FESTO2017 – Nomo
Por JEFO-anoj kaj UFE-anoj : pere de interna pagsistemo Arthur.